dinsdag 2 september 2014

Transgenerationeel werken op aanvraag in Jorwert

Binnenkort werk ik met Corrie Holtman en andere collega’s een dagdeel met transgenerationeel werken waarvan familieopstellingen een onderdeel zijn. De activiteit vindt regelmatig en alleen op aanvraag plaats in onze praktijkruimte in Jorwert.


Ieder van ons is gewild of ongewild verbonden met een familie. Zolang het goed gaat is er niets aan de hand. Soms vindt er een aantal gebeurtenissen plaats die grote gevolgen kunnen hebben voor het gezin en de familie zoals door een scheiding, verlies door overlijden, abortus, adoptie, conflicten, uitstoting, suïcide, misdaad, incest, deelname aan een sekte enzovoorts.

Het resultaat van deze gebeurtenis(sen) kan zijn dat de familie onder spanning komt te staan en dat die spanning wordt vertaald in psychische of psychosomatische klachten bij één of meerdere familieleden. Methoden via transgenerationeel werken kunnen datgene helen wat nodig is.