maandag 22 december 2014

Verhalen van kinderen die de wereld in wording dromen

In navolging van 'Verhalen van vrouwen die de wereld in wording dromen' en het tweede boek 'Verhalen van mannen die de wereld in wording dromen' is nu 'Verhalen van kinderen die de wereld in wording dromen' op de markt dat via de link te bestellen is.

Ik heb het boek al voordat het uitkwam mogen lezen en het werkje geeft voor mij aan dat kinderen in deze tijd minder onbevangen ten opzichte van de wereld om hen heen staan dan we misschien geneigd zijn te denken. Het is een boekje dat als schokkend maar op veel punten ook als ontwapenend kan worden ervaren.


Samenstelster Rineke van Voorn heeft haar praktijk 'De Hebron' in Nijverdal en is docent binnen The school of New Directions in Gieten. Aan die instelling ben ik als bestuurslid verbonden.

Eerder verscheen mijn droom in 'Verhalen van mannen die de wereld in wording dromen' (2013). Een droom van Corrie Holtman, waarmee ik gezamenlijk praktijk voer in Jorwert, is te lezen in 'Verhalen van vrouwen die de wereld in wording dromen' (2012).